nazizm

 • nazizm veya nasyonal sosyalizm (nazicilik, hitlercilik)

  ilkeleri 1920 ila 1945 yılları arasında adolf hitler tarafından temellendirilmiş ve hitler öncülüğünde kurulmuş alman nasyonal sosyalist işçi partisi'nin (national sosyalistische deutsche arbeiterpartei) ideolojisini, ülküsünü ve siyasetini tanımlamak için kullanılan kavramdır.

  sosyalizme ve marksizme karşı doğrudan bir tepki niteliğinde ve yer yer kapitalizme de karşı çıkan naziciliğin temeli; kan ve tarih bağıyla birleşmiş ve aynı toprak üzerinde yaşamış öte bir ırk birliği ülküsüdür.

  fransız gobineau ve ingiliz houston chamberlain'in düşüncelerini benimseyen hitler, cezaevindeyken yazdığı ve nazizmin temel ilekelerini açıklayan (bkz: kavgam) (mein kampf) adlı kitabında, insan ırklarının eşitsizliğini ve almanları da kapsayan hint-avrupa ırkı (ari ırk) şeklinde bir üstün ırk varlığını tartışılmaz bir kavram olarak ortaya atmıştır. hitler'e göre; aman ırkının kendisinden daha aşağı nitelikte bir ırkla karışması mutlak surette engellenmeliydi. hitler'in bu ülküsü kapsamında, ilk hedef yahudiler oldu ve yahudi düşmanlığı, öncelikle yahudilerin yavaş yavaş alman toplumundan çıkarılmasına, daha sonra da ikinci dünya savaşı öncesinde ve ıı. dünya harbi boyunca sistemli bir biçimde yok edilmesine yol açan bir hükümet politikası hâline geldi.

  alman kanından olan herkesin bir "alman imparatorluğu" içerisinde birleşmesi ve var olması gerektiğini ileri süren adolf hitler, versailles antlaşması'nın maddelerini tanımıyor, hatta almanca konuşan herkesi alman, yaşadıkları yerleri de almanya'nın bir uzantısı, yani alman imparatorluğu toprağı olarak nitelendiriyordu. bu şekilde kurulacak büyük almanya, führer adı verilen tek bir önderin ilkelerine göre yönetilecekti. en tepede tüm yetkiyi elinde bulunduran ve ulu almanya'yı simgeleyen bir önderin bulunduğu, piramit şeklinde hiyerarşik bir siyasî örgütlenme yapısı vardı, seçim yoktu. bazen referandum mahiyetinde halk oylamalarıyla eylemlerini onaylatsa bile, genel anlamda führer'in yanılması gibi bir durum söz konusu olamazdı, çünkü führer mutlaktı. führere mutlak surette inanılmasını ve onun buyruklarının yerine getirilmesini sağlayacak her türlü uygulamaya gidilmeli ve her türlü olanak kullanılmalıydı.

  nazizm, bir siyasal öğreti olmaktan çok eylemsel bir siyasî uygulama olmuştur. bir diktatör olma yöntemidir.

  3
 • ikinci dünya savaşı'nın çıkmasına sebep olmuş Almanya temelli ırkçı düşünce akımıdır. Adolf Hitler'in deyimiyle "yaşam alanı" denen yerleri ele geçirmek için savaşın başlamasına sebep olmuş ve yaklaşık %58'i sivil olmak üzere yaklaşık 50 milyon insanın ölümüyle sonuçlanmış bir savaştır bu.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -