nafaka

 • * islam hukukunda; evlilik içinde kocanın eşi ve çocukları için yüklendiği geçim masraflarına denmektedir.
  * islam hukukunda koca karısının ve çocuklarının nafakasını temin etmek zorundadır.
  * kadın zengin de olsa, hatta bir işte çalışıyor bile olsa evin masraflarına katılmak zorunda değildir. hatta ve hatta kadının evi süpürmek, çocuğunu emzirmek gibi yükümlülükleri de yoktur.
  * kocanın nafaka mükellefiyetinin içine yiyecek, giyecek, mesken, tıbbi tedavi ve ilaçlar ile gerekli olduğu takdirde hizmetçi masrafları da girmektedir.

  kocanın nafaka borcuyla yükümlü olabilmesi için gerekli şartlar:
  - sahih bir nikah akdinin mevcut olması gerekir.
  - kadın evliliği fiilen yürütmeye hazır, fiziki olgunluğa ulaşmış olmalıdır.
  - kadın, kocasının istifade edebileceği bir durum ve yerde olmalıdır. kocasının evine taşınmayı reddeden ya da kocasından izinsiz evi terk eden kadın nafaka hakkını kaybeder.

  * koca nafaka mükellefiyetini yerine getirmediği takdirde kadın mahkemeye başvurarak onu zorlayabileceği gibi, koca nafakayı ödememekte ısrarcı olursa kadı mallarını sattırıp borcunu ödemek veya bir müddet kocayı hapsetme hakkına sahiptir.
  Eğer koca güç yetiremediği için veya gaipliği sebebiyle nafaka mükellefiyetini yerine getiremiyorsa, bu takdirde kadı bir nafaka tayin eder ve kadına kocası adına borç isteme yetkisi verebilir.

  * hukuk-ı aile kararnamesi'nin hanefi içtihadına göre düzenlenen nafaka hükümlerine göre, nafaka ihtiyacını karşılamayan veya karşılayamayan kocalara karşı kadınların mahkemeye başvurabilecekleri ve kendileri için nafaka takdir ettirebilecekleri hükme bağlanmıştır.
  kararnameye göre mahkeme kadına kocası adına borç isteme izni de verebilir.

  * hanefi mezhebi dışındaki diğer hukuki mezheplere göre kocanın nafaka borcunu yerine getirmemesi bir boşanma sebebidir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -