mutezile

 • islamdaki mezheplerden biridir.
  diğer mezheplerden farkı, akletmeleri, felsefeyle ilgilenmeleri ve özgürlükçü oluşları.
  günümüz müslümanları mutezileye hiç bilgi sahibi olmadan kafir der. ancak ibn-i sinaları, ibn-i rüştleri, cizrelileri(cezeri), birunileri, farabileri vs. yetiştirmiş bir ekoldür.

  günümüzdeki Görüntü ise tam olarak şuna yakın;
  %0.001 mutezile: akılcılar. felsefe islamın temelidir.
  %5 kuran müslümanları. Felsefe ve bilim islamın temelidir.
  %25 maturidi: hanefi mezhebi. felsefe yok. türkiyedeki tarikatlar ve cemaatler, dolayısıyla türk halkı. pakistan vs.
  %40 eşari: şafi ve maliki mezhebleri ile bir kısım hanbeliler. felsefe yok. en kalabalık grup.
  %5 selefi: hanbeli mezhebi. felsefe haram. suudlar, ışid, el nusra, taliban, müslüman kardeşler, mursi.
  %15 şiiler: caferi, zeydi vs. felsefe yok.
  %10 geriye kalan felsefe serbest akımlar: sekülerler, aleviler, nusayriler, akılcılar, modernler, sovyet müslümanları, balkanlardaki avrupa müslümanları ve şiiliğin ismaililik kolu.

  kesinlikle genelleme ama bakmak gerek.. https://en.wikipedia.org/wiki/Hanafi#/media/File:Madhhab_Map3.png

  Öncelikle şunu da kabullenmek gerek islam düşünürleri Yunan filozoflarının ve bilim insanlarının ortaya koydukları kıvılcımları kor aleve dönüştürmüşlerdir. islamın altın çağı dediğimiz bir devrin insanları.

  Ee bu kadar mükemmellerdi de neden yoklar ? Neden müslümanlarda üretim yok, neden batı durmadan ilerlerken doğu tüketiyor ?

  bu sorunun cevabını çalakalem vermek yerine belgelerle gelcem..

  esenlikler.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -