mütevazi

 • daha çok klasik türkçe'de kullanılan arapça kökenli bir sıfat olup, iki öge arasındaki paralelliği belirtir.

  "muvazi" kelimesi "paralel" anlamına gelir; mütevazî ise "birbirine paralel olan" anlamını verir.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -