mürit

  • "Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse" anlamına gelmektedir.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -