münhasır ekonomik bölge

  • * Bir kıyı devletinin karasuları esas çizgisinden başlayarak 200 mile kadar varan ve karasuları dışında kalan su tabakası ile deniz yatağı ve onun toprak altında bu kıyı devletine münhasır ekonomik haklar ve yetkiler tanınan deniz alanıdır.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -