mülteci

 • arapça kökenli (bkz: iltica) sözcüğünün türevidir. siyasal, yönetimsel, dinî, etnik baskılar yahut çatışmalar sebebiyle ülkesini terk etmek durumunda kalan, başka bir ülkeye sığınan ve yurttaşı olduğu devletin koruması altından çıkıp başka bir ülkede sığınmacı olarak yaşayan kişilere verilen isimdir. (bkz: sığınmacı)

  herhangi bir baskı unsuruyla yahut herhangi bir baskı unsuru olmadan kendi isteğiyle ülkesini terk edip başka bir ülkeye yerleşenlere ise (bkz: göçmen) ve (bkz: muhacir) adı verilir. muhacir de arapça kökenli (bkz: hicret) sözcüğünün türevidir. (bkz: muhaceret)

  mülteci ile muhacir arasındaki temel fark, göçmenlerin yerleştikleri ülkede vatandaşlık haklarından yararlanabilmeleri, sığınmacılarınsa yabancı bir ülkedeki vatandaşlık haklarından büyük ölçüde yararlanamamalarıdır. sığınmacılara geçici olarak yerleşme hakkı tanınır.

  ayrıca (bkz: tehcir) (bkz: mübadele) (bkz: mübadil)

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -