muhafazakâr

  • tutucu, konservatör anlamlarının karşılığı olan klasik türkçe sıfat.

    toplumda var olan mevcut düzeni, değerleri, normları, düşünce ve kültür yapısını yahut geleneksel mahallî yaşam tarzını olumlu ya da olumsuz olmasına bakmaksızın her türlü değişime karşı muhafaza etme eğilimi; yenilikçiliğe uzak, gelenekçiliğe yakın tutum ve davranış biçimi.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -