mübadil

  • nüfus değişimi uygulamasıyla yerleşim yeri değiştirenlere ve mübadele anlaşmasıyla bir yere yerleş(tiril)en kimselere verilen isim. arapça kökenli (bkz: mübadele) sözcüğünün türevidir.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -