mübadele

 • değişim, değişme, istibdâl; değiş tokuş, takas; karşılıklı olarak (yer) değiştirme anlamlarına gelen arapça kökenli türkçeleşmiş sözcük.

  ülkeler arasında (bkz: nüfus mübadelesi) anlaşmalarıyla karşılıklı olarak yapılan nüfus değişimi uygulaması; uluslar arasında siyasal, inançsal, etnik sebeplerle karşılıklı olarak gerçekleştirilen kitlesel göç hareketi, farklı ülkelerde yaşayan toplulukların karşılıklı olarak yer değiştirmeleri ve göç ederek kendi uluslarına yerleşmeleri.

  nüfus değişimiyle bir yere yerleşen yahut yerleştirilen göçmenlere (bkz: mübadil) adı verilir.

  ayrıca (bkz: tehcir) (bkz: muhacir) (bkz: mülteci)

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -