morality play

  • ortaçağ döneminde, ağır dindarlıktan kurumakta olan britanya'da oynanan yavan, incil-sever oyunlara verilen genel isim. karakter marakter yoktur, daha doğrusu tüm karakterler bir erdemi veya bir kötü niteliği temsil ederler falan.

    christopher marlowe'un tabuları yıka yıka yazdığı bir elin parmaklarını geçmeyen oyunları morality play'in sonunu hazırlarken, şekspir'in neredeyse paganizmi kutsayan metinleri bu leş türün mezarınının üzerine son kumu atmıştır.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -