mizofoni

  • Sakız çiğneme, sakız patlatma, dudak yalama, ıslık çalma, yemek yerken ağız şapırdatma, tıkalı burundan hava alma, kalem tıklatma, parmak kıtlatma gibi sesler karşısında kişinin huzursuzluk, gerginlik, kaygı, öfke ve tiksinti yaşamasına Mizofoni deniyor. Baktığınızda günlük hayatınızda defalarca kez duyabileceğiniz, son derece insani durumlar. Ancak Mizofoni'si olanların tahammül seviyeleri bu seslere karşı oldukça düşük ve hatta bazılarında hiç yok.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -