mitoloji

 • (bkz: efsanebilim) (bkz: söylencebilim)

  tarihteki farklı kültürlerden ve farklı uygarlıklardan günümüze ulaşan destanları ve mitleri (efsane, söylence) yöntemli bir şekilde inceleyen, çözümleyen ve arşivleyen bilim ve araştırma dalıdır.

  geçmiş medeniyetlerin sözlü ve sözlü anlatıdan yazıya aktarılmış söylencelerini içeren mitolojide, tanrısal varlıkların ve büyük kahramanların merkezinde yer aldığı doğaüstü olaylar konu edilmektedir. gerek eski hükümdarlara ve kahramanlara yönelik destansı ve lirik anlatılar, gerekse geçmişte yaşamış insanların evreni ve doğa olaylarını ilâhi ve ruhanî varlıklarla ilişkilendirerek açıklama yaklaşımları, mitolojinin içerik ve inceleme konusudur.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -