mistisizm

 • mistisizm veya gizemcilik

  kimi zaman düşünsel, mezhepsel ve dinsel bir öğreti olarak tanımlansa da, daha çok (bkz: spiritüalizm) (bkz: tinselcilik) ve (bkz: intuisyonizm) (bkz: sezgicilik) ile ilişkili yöntemleri ve deneyimleme biçimlerini ifade eden bir kavramdır. bu yöntemler, genellikle manevî dünyadaki bir gerçekliğe ulaşmayı amaçlar ve hayli lirik boyutta çeşitli tinsel tutumlarla ya da çeşitli ritüellerle deneyimlenir. bu deneyimlerin de kişiye bilgelik kazandırdığı savunulur.

  gizemcilik, tanrı'ya ulaşma, ruhanî varlıklarla etkileşime geçme, çeşitli metafizik gizemleri keşfetme, tanrı'yı ve algılanamayan doğaüstü gerçekleri deneyimleme çabalarının tümünü ifade eden bir öteâlemcilik anlayışıdır.

  4
 • GEçmişin hikayeleridir.
  kandırmak içindir.
  gerçekle ilgisi yoktur.
  hayal ürünüdür.
  geçerliliği yoktur.
  yalandır.
  fedai toplamak içindir.
  uydurmadır.
  ha bir de, " iyi para var." çünkü hala bunlara inanan gerizekalılar var.

 • Yunanca'da dudak ve gözleri kapamak anlamına gelen mueinden gelmektedir. insanın akıl yolu ve sezgiyle mucizevi olağan üstü şeyleri bulmasıdır.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -