mısra-ı berceste

 • * gerek bir şiire bağlı, gerekse bağımsız nitelikte olan öz ve güzel anlamlı, kolayca ezberlenip hatırlanabilen, sağlam kurulmuş dizelere denmektedir.

  şah mısra ve seçkin dize de aynı anlamlara gelmektedir.

  * örneğin;
  “Âvazeyi bu âleme Dâvud gibi sal
  Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş.” (Bâkî) /Bu beyitin ikinci dizesi mısra-ı berceste örneğidir.

 • Öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam dize ya da beyit. Dize için daha çok mısra-ı berceste, beyit için de beyt-i berceste tanımlamaları kullanılır. Genel anlamda bir şiirdeki en güzel dize ya da beyit de denebilir. Bazı berceste örnekleri:
  Uyduk dil-i divâneye dil uydu hevâya
  Ruhi

  Su uyur düşmen uyur hasta-i hicrân uyumaz
  Şeyh Gâlib

  Çeşmini gördüm unutdum derdi de dermânı da
  Şeyh Gâlib

  Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
  Muhibbî (Kanuni)

  Şîrler pençe-i kahrımda olurker lerzân
  Beni bir gözleri âhûya zebun etdi felek
  II. Selim

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -