melik

  • melik, - en geniş anlamda memleket, ülke anlamına gelen "mülk" kelimesinden türeme - arapça kökenli bir monark unvanı, hükümdarlık sıfatıdır. genellikle orta doğu ve/veya mısır topraklarına hükümran olmuş liderler için kullanılagelmiştir. devlet, bir hanedanın mülkü olarak kabul edilmiştir ve devleti yönetme erkini elinde bulunduran hanedan mensubu erkeklere melik, kadınlara ise melike unvanları verilmiştir.

    3

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -