mektep

 • * el- küttab olarak da anılır.
  * ilkokul anlamına gelen Arapça sözcüktür.
  * Çocuklara islami konuları, okuma, yazma ve grameri öğretme önceliği olan bir kurum olsa da diğer pratik ve teorik konularda da eğitim vermiştir. 20. yüzyıla kadar mektepler islam dünyasında kitlesel eğitimin yegane adresi olmuştur.
  *Arapçada sadece ilkokul anlamına gelse de,Afganistan'da kullanılan Dari Dilinde okul anlamına da gelir.
  * ibn-i Sina da mektep sözcüğünü okul anlamında kullanmıştır.
  * Mektep ya da el- küttab Mısır ve diğer müslüman çoğunluklu ülkelerde eski moda eğitim yeri olarak da bilinir.
  Bir şeyh yerde oturan bir grup öğrenciyi eğitir. islam ve Kur'an Arapçası öğretilir. Kur'an'ı ezberlemeye odaklanmıştır.
  * Çağdaş okulların gelişimiyle mekteplerin sayısı azalmıştır.

  Çağdaş Arapçada ofis veya kütüphane anlamına da gelmektedir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -