mehr-i misil

 • * tarafların konuşarak üzerinde anlaşmadıkları, bir mehir belirlemediklerinde kadının hak olarak kazandığı mehir çeşididir.
  * mehr-i misil kadının toplumsal statüsünü en iyi yansıtacak tutar anlamına gelmekte ve baba tarafından kendi kızının özelliklerine yakın birisi için verilmiş olan mehir dikkate alınarak belirlenmektedir.
  mehr-i misilin miktarının tespitinde kadının yaşı, güzelliği, cazibesi, malı mülkü, aklı, dindarlığı, yaşadığı yüzyıl ve yer, bakire veya dul oluşu gibi faktörler etkili olmaktadır.
  * evlenirken bir mehir tespit edilmemişse veya hiç mehir ödenmeyeceği söylenmişse, mehir olarak islam dininin mütekavvim mal olarak kabul etmediği bir şey belirlenmişse, takas evlenmesi (nikah-ı aşgar) yapılmışsa kadın mehr-i misile hak kazanır.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -