mehmet akif ersoy

 • "evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş…
  sesler de: “vatan tehlikedeymiş… batıyormuş!”
  lâkin, hani milyonları örten şu yığından,
  tek kol da “yapışsam…” demiyor bir tarafından!
  sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
  sen sâhip olursan, bu vatan batmayacaktır.
  feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar…
  uğraş ki: telâfî edecek bunca zarar var.
  feryâd ile kurtulması me’mûl ise haykır!
  yok yok! hele azmindeki zincirleri bir kır!
  “iş bitti… sebâtın sonu yoktur!” deme, yılma!
  ey millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma."

  demiş; demiş de ne iyi etmiş.

  bugün 79. ölüm yıldönümü olan büyük istiklal şairi. sözünün üstüne söz söyleme cesareti bırakmayan üstat; tek dizesine kıyas götürülemeyen şair. bu milletin ihtiyaç olduğu ruh ve maneviyatın vücut bulmuş hali. ilelebet var olsun.

 • arnavut kökenli istiklal marşının yazarı

 • Zulmü alkışlayamam
  Zalimi asla sevemem
  Gelenin keyfi için
  Geçmişe kalkıp sövemem
  Dizeleriyle mest eden istiklal marşımızın da yazarı olan şair.

  3
 • Eserlerin Safahat adlı kitabında toplayan ve Türk Ordusuna ithafen yazdığı istiklal Marşı'nı kitabına almayarak Türk milletine armağan eden, islamcı ve içinde millet, iman ve vatan sevgisi bulunan büyük şair.

  2
 • şairliğinin su götürmez bir gerçek olduğu kesin ayriyeten milletine gönülden bağlı biridir

  2
 • Şahsı hakkında okullarda gerekli bilgilerin verilmediğini düşündüğüm yazar,örnek,idol.

  2
 • mehmet âkif ersoy, şairlik yönüyle öne çıkmış olmasına rağmen, aynı zamanda kur'an mütercimi ve vaiz, siyasetçi ve vekil, hatta bir öğretmen ve çok iyi bir veteriner hekimdir. eğitim hayatı boyunca, akranları arasında başarılarıyla daima ön plana çıkan birisi olmuştur. ana dili dışında, arapça, farsça ve fransızca dillerine muazzam bir hakimiyeti vardı. istiklâl marşı'nın yazarı olmasından mütevellit millî şair unvanını almıştır. ayrıca, istiklâl harbinde gösterdiği azim ve girişimler sonucu istiklâl madalyası ile ödüllendirilmiştir.

  kurtuluş savaşı sırasında birinci mecliste (tbmm) vekillik yapmıştır. 1922 senesinde vekilliği bırakmıştır.

  devlet idaresini meşruti monarşiden mutlak monarşiye geçiren sultan ıı. abdülhamid'in ve onun uyguladığı politikaların muhalifi olup, o dönem eleştirileriyle dikkat çeken isimler arasındadır. balkan savaşı'ndan sonra farklı cemiyetlerde ve teşkilâtlarda çeşitli görevler almıştır.

  safahat ve çanakkale destanı eserleri ile de tanınır.

  ikinci meşrutiyet sonrası, öncülüğünü yaptığı 1908-1925 sırat-ı müstakim ve 1966'ya kadar bu serinin devamı olan sebilürreşad mecmuaları ile islâm coğrafyasında büyük bir beğeni ve popülarite kazanmıştır.

 • Oğlu Asım'ın ismi üzerinden ideal genç imajını çizmiş bir şairdir. Bu gençliği asım'ın nesli olarak adlandırmıştır.
  Cumhuriyetin ilanından sonra atatürkle özellikle laiklik konusunda görüş ayrılıkları yaşamışlardır.
  Cenazesi üniversiteli gençler tarafından kaldırılmış, devlet erkanından kimse katılmamıştır.
  Şairliğinin yanı sıra veterinerdir. Kendisiyle bu yüzden dalga geçmek isteyen birinin "siz Baytar mısınız?" sorusu üzerine "evet baytarım bir yeriniz mi ağrıyor? " cevabı meşhurdur.
  http://galeri.omusozluk.com/k/1436/ + mehmet akif ersoy

  1
 • Dönemin yöneticileri tarafından yurtta istenmeyip peşine adam takılmıştır ve yaptıkları izlenmiştir. Karalama amacı ile yazmış olduğu istiklal marşına çalıntı eser denilmiştir. Bunun üzerine dayanamayıp mısır'a tayinini istemiştir.

  Milliyetçilik hakkında ise kesin ve günümüze ışık tutabilecek görüşleri olan harikulade sanatçıdır.

  --

  “Hani milliyetin islam idi, kavmiyet ne
  Sarılıp sımsıkı dursaydın o milliyetine
  Arnavutluk ne demek, var mı şeriatta yeri
  Küfür olur başka değil, kavmini sürmek ileri
  Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkez'e yahut Kürd'e
  Acem'in Çinli'ye, rüçhanı(üstünlüğü) mı varmış nerde?
  islamiyet'te anâsır mı olur ne gezer
  Fikr-i milliyeti tel'in ediyor Peygamber
  En büyük düşmanıdır ruh-i Nebi tefrikanın
  Adı batsın onu islam'a sokan kaltabanın.”

  --

  Ayrıca istiklâl marşı'nı nasıl yazdığı hakkında güzel bir video mevcut.

  https://youtu.be/oJ5fhhSyfaQ

  3
 • Eşin var âşiyanın var, bahârın var ki beklerdin.
  Kıyâmetler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?

  O zümrüt tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun,
  Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun!

  Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,
  Gezersin hânumânın şen, için şen, kâinatın şen!

  Hazansız bir zemîn isterse, şâyet rûh-ı serbâzın,
  Ufuklar, bu'd-i mutlaklar bütün mahkûm-ı pervâzın.

  Değil bir kayda, sığmazsın - kanatlandın mı - eb'âda
  Hayâtın en muhayyel gâyedir âhrara dünyâda.

  Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perişandır,
  Niçin bir katrecik göğsünde bir umman huruşândır?

  Hayır mâtem senin hakkın değil, mâtem benim hakkım;
  Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım.

  Tesellîden nasîbim yok, hazan ağlar bahârımda;
  Bugün bir hânumansız serserîyim öz diyârımda...

 • Hayatında hiç bir topluluğa bağlı olmadığına dair Bizlere yanlış bilgiler verilen üstaddır. Nizam-ı Alem topluluğunda yeri vardır ve her zaman var olacaktır.
  (Ayrıca bülbül şiiri de favorimdi)

  1
 • bir zamanlar trt ortadogu temsilciligi yapmis basarili gazeteci. sanirim simdilerde istanbulda.

 • verilen devlet maaşını kabl etmemiş ya daha konuşmaya gerek yok.
  bir vatan şairi de mehmet akif'tir.

  1
 • istiklâl marşında neden hiç Türk kelimesini kullanmadınız diye sormak istediğim kişi, -bu onu sevmediğim, aşırı faşist at gözlüğü takmış türkçü olduğum anlamına gelmiyor yoksa "safahat" kitabını da okumazdım.

 • Adı, şanı daima yaşatılması gereken efsane şair..
  istiklal Marşı'mızın yazarı..

  galeri (1)

  lamelif
  2015-12-27 13:28:41

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -