medusa

 • antik yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının dişi canavarı olan üç gorgo'dan biridir. stheno (güçlü), euryale (uzağa sıçrayan) ve medusa (kraliçe) adlı bu üç kız kardeş, deniz tanrısı phorkys ile tanrıça keto'nun kızlarıdır.

  genellikle yılan saçlı, ejderha kanatlı, dilleri ağızlarından dışarıya sarkmış, dişleri öne fırlamış ve görenlerin yüreğine korku salacak kadar korkunç ve çirkin olarak betimlenirler.

  üç gorgo'dan yalnız medusa ölümlüdür. medusa'nın en önemli özelliği ise kendine bakanları, yüzünü görenleri taşa çevirme gücüdür. medusa'yı öldürmek için girişimde bulunan nice savaşçı taşa dönüşmekten kurtulamamıştır. fakat, efsaneye göre yiğit perseus medusa'nın kafasını keserek onu öldürmeyi başarır...

  eski yunan medeniyetinde, kötü ruhları kaçırmak veya kem gözlerden sakınmak amacıyla yapıların, zırhların ve çeşitli nesnelerin üzerine gorgo kafalarının resimleri ya da kabartmaları yapılırdı.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -