maun suresi

 • 1.Gördün mü o, dini yalan sayanı?
  2.işte odur yetimi itip kakan:
  3.Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
  4.Lanet olsun o namaz kılanlara/dua edenlere ki,
  5.Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
  6.Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
  7.Ve onlar, kamu hakkının yerine ulaşmasına/zekâta/yardıma/iyiliğe engel olurlar.


  bu sure aslında ne kadar çok şey anlatıyor bir görebilseniz. ( inananlar için)
  Mâûn Su­re­si'ne, din­den Kur'an'ın an­la­dı­ğı­nı an­lar ve olay­la­ra vah­yin göz­lü­ğüy­le ba­kar­sak, Tür­ki­ye'de din ve is­lam adı­na bü­yük öl­çü­de dindışılık ser­gi­len­di­ği­ni söy­le­ye­bi­li­riz. Bu maskeli dindışılığın baş tah­rik­çi­le­ri, hat­ta bir an­lam­da ko­ru­yu­cu­la­rı ne ya­zık ki, 'muhafazakâr, sağcı, mukaddesatçı, maneviyatçı' yaftalarıyla halkı kandıran si­ya­set­çi­ler­dir.

  4

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -