manifesto

  • bildirme, tebliğ etme, ilân etme. belirli bir siyasal düşünce ve amaçla hareket eden kitlenin, düşüncelerinin ve hedeflerinin deklerasyonu. ticarî malların ilgililere bildirimi.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -