makedonya kralı ıı. philippos

 • makedonya kralı ıı. philippos, m.ö. 382 ilâ 336 seneleri arasında yaşamış, yunan uygarlığının tamamını egemenliği altına alarak oğlu büyük iskender'in kuracağı imparatorluğun temellerini atmış hükümdardır.

  ağabeyi perdikkas'ın dağlı kabilelerin çıkarttığı bir isyanda öldürülmesi üzerine m.ö. 359 senesinde makedonya tahtına geçmiştir. zaman kaybetmeden düzenli bir ordu kuran ıı. philippos, önce makedonya'nın bütünlüğünü sağlamış, daha sonra ise tüm yunanistan'ı egemenliği altına alma ve birleştirme girişimlerinde bulunmuştur. nitekim başarılı olmuş, senatoda tüm yunanistan'ın başkomutanı olarak ilân edilmiştir. fakat bunun akabinde öldürülmüştür.

  ıı. philippos, yunan kültürünü çok iyi özümsemiş, yetenekli bir devlet adamı olarak görülür. 1977'de, yunanistan'ın kuzeyinde yapılan arkeolojik kazılarda üç adet kral mezarı ortaya çıkarılmış ve bunlarda birinde bulunan kısmen yanmış cesedin ona ait olduğu sanılmaktadır.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -