lovecraftçı üslup

 • genelde uzun ve bir yere varmayan betimlemelere ve atmosfer yaratımına dayanan, görsel mimlerin yanında işitme ve koku gibi yazında çok ön plana çıkarılmayan duyulara hitap eden betimlemelerle kurulan, sıfatların çok yoğun kullanıldığı genelde belirsizlik hissi yaratmak amacıyla birincil kişi ağzından anlatıldığı bir üslup. bilinmez kavramı üzerine kuruludur. amacı açıklığa kavuşturmak değil, okuyucuyu okuduğu şeyin açıklığa kavuşamayacağının, anlatıcı dahil güvenebileceği bir kaynağa sahip olmadığı izlenimini vermek okuyucunun ayağının altından o iskemleyi çekmektir.

  en başta sadece korku edebiyatıyla sınırlıymış gibi gözükse de bugün elektronik sanat dallarından müziğe, sinemaya, resim ve karikatüre kadar pek çok alanda etkisini yoğun bir şekilde hissettirmektedir. kökü h.p. lovecraftın öykülerindedir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -