lokus

 • Genetik ve genetik hesaplama alanında, bir genin, bu genin alellerinden birinin ya da bir DNA dizisinin kromozom üzerinde düşünüldüğü yer veya DNA üzerindeki fiziksel özel konumudur.

  isimlendirmesi:
  Bir genin kromozom lokusu "6p21.3" gibi bir şekilde ifade edilebilir.
  6: kromozom numarası
  p: Lokus konumunun kromozomun kısa kolu üzerinde yer aldığını belirtir (Fransızca:petit: (küçük) p)
  dipnot: q ise kromozomun uzun kolunu belirtir (bunun için alfabede p'den sonra gelen harf seçilmiştir).
  21.3: Harflerden sonra gelen sayılar koldaki konumu belirler: bölge 2, bant 1, alt-bant 3. Bantlar, kromozom uygun bir renkle işaretlendiğinde mikroskop altında görülebilirler. Bantlardan her biri, sentromere en yakın 1 numaralı banttan başlayarak sırasına göre numaralandırılır. Alt bant ve alt-alt-bantlar ise sadece daha yüksek çözünürlükte görünürler.
  * Bir lokus dizisi de benzer şekilde belirtilir. Örneğin, okülokütanöz albinizm geni olan OCA1 lokusu "11q1.4-q2.1" şeklinde yazılabilir ve 11 numaralı kromozomun uzun kolunda, bant 1'in alt-bant 4'ü ile bant 2'nin alt bant 1'i arasında bir yerde olduğu anlamına gelir.
  * Kromozomun uçları "pter" ve "qter" şeklinde etiketlenir ve böylece "2qter" ikinci kromozomun uzun kolundaki telomer anlamına gelir

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -