lebdeğmez

 • içinde “dudak sessiz harfleri” (yani b, f, m, p, v) diye tanımlanan harfler bulunmayan sözcüklerle yazılmış şiirlerdir.
  “Dudakdeğmez” adı da verilir. Divan edebiyatında az başvurulan bir yöntemdir. Asıl halk edebiyatımızda kullanılır. Bu türde şiirler söylemek bir ustalık işareti sayılır.

  Örnek:
  Tarik-i aşka gir ehl-i Hüdâ ol
  Gönül gel layık-i her itilâ ol
  Dilersen dehrde âzâde serlik
  Gurur-i câhı terk eyle gedâ ol
  Cidâl-i kîl ukale yok nihâyet
  Ricalû’llah ile hâl-âşina ol
  Çekil izzetle uzlet gûşesine
  Azîz ol derd-î şöhretten cûda ol
  Dokunmaz leb lebe Remzi okurken
  Dehân-i dil-bere nükte nümâ ol
  -Ahmet Remzi Dede

  konuyla ilgili olarak "deli deli olma" filmini ve murat çobanoğlu videolarını önerebilirim.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -