koşuk

 • * islâmiyet Öncesi Türk Edebiyatında, aşk, doğa, kahramanlık gibi konuları işleyen lirik şiirlerdir.
  * Koşuklar, daha çok sığır ve şölen törenlerinde "kopuz" adı verilen sazla birlikte söylenmişlerdir.
  * Bu şiirlerin islâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşmadır.
  * koşuk örneği
  koyu ile yazılmış olanlar günümüz Türkçesi iledir.

  "Kızıl sarığ arkaşıp /Kızıl ve sarı ardı ardına yerden bitiyor
  Yipkin yaşıl yüzkeşip /Mor ile yeşil yüz yüze geliyor
  Bier bier kerü yürkeşip /Ve birbirlerine sarılıyorlar
  Yalnguk anı tanglaşur /insan bu renk cümbüşünü görünce hayretler içinde kalıyor.

  Alın töpü yaşardı /Yamaçlar ve tepeler yeşerdi
  Unıt otın yaşurdı /Kuru otları gizleyip
  Kölnin suvın küşerdi /Göllerin suyunu taşıdılar
  Sığır buka möngreşür /Sığırlar ve boğalar sevinçlerinden böğrüşüyorlar

  Kulan tükel kamıttı /Bahar yaban atlarını iyice coşturdu
  Akar sukak yumuttı /Dağ keçilerini ve geyikleri bir araya getirdi.
  Yaylag tapa emitti /Bunlar otlamak için yaylalara yöneldiler
  Tizig turup sekrişür /Sıra sıra dizilip hoplayıp zıplıyorlar

  Kaşgarlı Mahmut / Divan- Lügat-it Türk"

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -