kitle iletişim hukukunun temelleri

 • a. anayasal temelleri:
  - haberleşme özgürlüğü (anayasa madde 22)
  - düşünce ve kanaat hürriyeti (anayasa madde 25)
  - düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü (anayasa madde 26)
  - bilim ve sanat hürriyeti (anayasa madde 27)
  - basın özgürlüğü (anayasa madde 28)
  - süreli ve süresiz yayın hakları (anayasa madde 29)
  - basın araçlarının korunması (anayasa madde 30)
  - Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı (anayasa madde 31)
  - düzeltme ve cevap hakkı (anayasa madde 32)

  b. uluslararası hukuk temelleri:
  - insan hakları evrensel beyannamesi
  - avrupa insan hakları sözleşmesi
  - sınırötesi televizyon sözleşmesi

  c. yasal düzenlemeler:
  - basın kanunu
  - radyo televizyon kuruluş ve yayın hakkı kanunu
  - türkiye radyo ve televizyon kanunu
  - bilgi edinme kanunu

  1
 • Hukuk 2. Sınıf öğrencisiyim davranışları bunlar

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -