kitabe

 • veyahut da yazıt.
  * genelde anıtsal bir eserin üzerine tanıtım ve bilgilendirme amaçlı yazılara verilen addır.
  * Yazıtlar çoğu kez kolay eriyip bozulmayan malzemelere yazılır, daha doğrusu kazılır.
  Kitabeler tarih malzemesi yönünden birinci derecede önemlidir, çünkü bu malzeme öbeği hemen her devirde resmi bir hüviyette oluşmuşlardır.
  * yazıt türleri:
  - Mezar yazıtı
  - Cami yazıtı
  - Mektep yazıtı
  - Kale yazıtı
  - Duvar yazıtı

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -