kırmızı ve siyah

 • kırmızı ve siyah; özgün ismiyle: le rouge et le noir

  yazdığı eserlerinde kullandığı stendhal mahlasıya bilinen, realizm akımı mensubu 19. yy fransız edebiyatı yazarı marie-henri beyle'in 1830 senesi itibariye yayımlanmaya başlanmış şaheser romanıdır.

  kırmızı ve siyah, dünya klasiklerinin başyapıtlarından birisidir. stendhal'ın psikolojik tahlillerinde gösterdiği başarılardan mütevellit, psikolojik roman olma özelliğiyle ağır basan, romantizm akımından realizm akımına geçiş dönemini yansıtan önemli bir eserdir. endişe, bencillik, önemli birisi olma arzusu ve şehvet, olay örgüsü içerisinde hayli başarılı bir şekilde sergilenmiş ve çözümlenmiştir. stendhal'ın karakterler üzerinde yaptığı psikolojik tasvirleri, kendi döneminin ötesinde bir başarı olarak nitelendirilmiş ve bu sebepten stendhal mahlaslı marie-henri beyle, "psikolojik romanının mucidi" unvanını almıştır.

  romanın anlatımında, olay örgüsünde ve kurgusal sonuçlandırmalarında büyük bir ustalık vardır. hayli akıcı; okunabilirliği ve anlaşılabilirliği yüksek bir romandır. stendhal, bu romanı yazarken ne maddî, ne estetik kaygıyı ön planda tutmuştur. kırmızı ve siyah'ı edebî yeteneğini ve kurgusal yaratıcılığını kullanarak, doğaçlama bir yöntem ve süreçle yazmıştır. kendi hayatında yaşadıklarından önemli kesitleri ve psikolojik tahlilleri de kurgusuna eklemiş, eserinde hayatına değen insanları kişileştirmekten çekinmemiştir.

  kırmızı ve siyah, birinci ve ikinci kitap olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir. birinci kitap 30, ikinci kitap 45 olmak üzere toplam 75 ara bölüme ayrılmıştır.

  --- spoiler ---

  yazara ve eserin içeriğine dair:

  stendhal ismiyle bilinen marie-henri beyle, 1783'de fransa'nın bugünkü grenoble şehrinde, alp dağlarının eteklerinde dünyaya geldi. genç yaşta teğmen olarak fransız ordusuna girdi. napolyon (napolèon) komutasındaki italya ve rusya seferlerine katıldı. almanya, avusturya ve rusya'da çeşitli askerî vazifelerde bulundu. bir dönem marsilya'da (marseille) ticaretle uğraştı. yazın hayatına biyografi ve gezi yazılarıyla başladı. 1827 senesinde ilk romanı armanac'ı, 1830'da ise kırmızı ve siyah'ı yazıp, yayımladı. daha sonra ise kısa bir süreliğine trieste'e yerleşip konsolosluk yaptı. üçüncü romanı ve ikinci başyapıtı olan parma manastırı, 1839 yılında yayımlanmaya başlandı. 1842 senesinde fransa'nın başkenti paris'te hayata gözlerini yumdu. bazı eserleri vefatından sonra yayımlanmıştır.

  fransız edebiyatında gerçekçilik akımının en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul edilen stendah'ın kırmızı ve siyah (le rouge et le noir) isimli başyapıtı, romantik başkahramanı julien sorel'in endişelerini ve tutkularını merkeze alarak, napolyon'un sürgüne gönderilmesi sonrasında başlayan (yönetimsel) restorasyon dönemi'nin başarılı bir portresini çizer.

  stendhal, dönemin aristokratlarını, burjuvalarını, katolik kilisesini, monarşi yanlılarını ve özgürlükçülerini (liberalleri) kurgusuna yerleştirmiş ve bu kesimlerin tepki, tutum ve davranışlarını başarılı bir şekilde yansıtıp, bir taraftan da onları eleştirmiştir. tutkulu bir aşk, kıvrak bir zekâ, yükselme hırsıyla sergilenen ikiyüzlü tavır, dönemin siyasî şartları gereği gizleme gereği görülen düşüncelerse, romanın ana kahramanı julien sorel isimli gencin ön plana çıkan özellikleridir.

  --- spoiler ---

  6
 • hem isminden ötürü bu renkleri çok severim gerçi kim kırmızıyı sevmez ki hemde içeriğinden ötürü okumak istedim bir türlü kısmet olmadı

 • Ne güzel kitaptır o .

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -