kimyasal hadım yöntemi

 • geçtiğimiz günlerde resmi gazete'de “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda hükümlü olanlara uygulanacak tedavi ve diğer yükümlülükler hakkında yönetmelik” adı altında yayınlanan. cinsel saldırı suçlarından hüküm giyenlerin cezalandırılması için kullanılacağı bildirilen uygulamadır.

  kimyasal hadım yöntemi, ilâç tedavisi veya ilâç dayatması (kişiden kişiye değişebilir) ile kişinin cinsel isteklerinden, cinsel yönelimlerden soğutulması, uzaklaştırılmasıdır. yöntem hem düzenli kimyasal alımını, hem de programlı bir tedavi sürecini içermekle birlikte, cinsel ilişkide bulunma isteğini uzun vadede ortadan kaldırabiliyor.

  yönetmeliğe göre, cinsel suçlardan hüküm alanlar hakkında, cezanın infazı sırasında ya da koşullu salıverildikleri takdirde belirli bir denetim süresi içerisinde cinsel isteği azaltıcı tıbbî tedavi de dahil olmak üzere önemli yaptırımlar getirilebilecek. yani, yönteme tabi tutulan hükümlüler, tutukluluk süreci boyunca da, tutukluluk hâli bulunmadığı süre boyunca da bir süre denetim altında kalarak programa katılım yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda kalacaklar.

  kimyasal hadım uygulamasının ikinci dünya savaşı döneminden günümüze dek bir gelişim süreci var. geçmişte cinsel saldırı hükümlülerinin yanı sıra, homoseksüelliğin "hastalık" olarak kabul edildiği yıllarda kullanılmıştır.

  yöntemin resmi gazete'de yayınlanarak uygulamaya girmesi ulusal basına yansıdı, ama henüz ülke gündemine yansımadı! bu durumdan haberi olanlar şu an genel itibariyle hukukçular ve sivil toplum alanında taciz, tecavüz, cinsel istismar gibi suçlara karşı girişim hâlinde bulunan insanlar. ilk bakışta gördüğüm tepkiler, bu cezaî uygulamanın caydırıcı olabileceği üzerine yoğunlaşmış durumda. diğer yandan, bu yeni uygulamanın "kurunun yanında yaşı da yakmak" olduğunu savunan kimseler de var. bu düşüncelerinin temel sebebi ise yasal hükümlere etki edebilir iftira suçları. en başta şunu belirtmek gerekir; hukukî hükümleri etkileyebilir "iftira suçları" sadece bu uygulama için geçerli değil. bir ikincisi; kimyasal hadım uygulaması, sadece cinsel saldırı suçu işlemekten yasalarca kesin olarak hüküm giyenleri, cinsel saldırı hükümlülerini kapsamakta. cinsel saldırı suçunu işlediği yasalarca sabitleşmeyen ve kesinleşmeyen kişiler infaz süreci kapsamında uygulamaya tabi tutulmayacaklar. kaldı ki "iftira diye bir şey var be kardeşim! insanlar bu yüzden işlemedikleri suçların cezasını çekebiliyorlar" diye illâ da diretilecekse, zaten anayasayı alıp çöpe atmak, yasal hükümleri tümden hükümsüz kılmak, tüm hukuk sistemini ortadan kaldırmak icap eder. insanlara iftira atılabiliyor diye uygulamaların önüne geçmek, aslolan kurunun yanında yaşı yakmadan başka bir şey değildir.

  kimyasal hadım yönteminin caydırıcı olabileceği savı henüz teoride mümkün. hatta, yöntemin pratikte uygulanabilirliğini de henüz bilmiyoruz. iyi uygulanırsa elbette pragmatik sonuçlar elde edilebilir.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -