kesin olarak hükümsüz hukuki işlemler

 • "batıl işlemler" de denilmektedir. belli bir sakatlık sebebiyle, baştan itibaren kendilerine bağlanan hukuki sonuçları doğurmayan ve geçerli hale getirilemeyen işlemlerdir.

  kesin hükümsüzlük(butlan sebepleri:)
  a) hukuki işlemi yapan kişi temyiz kudretinden yoksunsa,
  b) geçerlilik şartı olarak "şekil" aranan hallerde, hukuki işlem şekle uyulmaksızın yapımışsa,
  c) hukuki işlem muvazaalı ise,
  d) hukuki işlemin konusu, hukuka (emredici kurallara, kamu düzenine, kişilik haklarına) aykırı ise,
  e) hukuki işlemin konusu ahlaka aykırı ise,
  f) hukuki işlemin konusu baştan itibaren, objektif olarak imkansızsa
  kesin hükümsüzdür.

  kesin hükümsüzlüğün sonuçları:
  kesin hükümsüz (batıl) olan bir hukuki işlem aşağıdaki özellikleri taşır:
  a) kesin hükümsüz olan bir hukuki işlem, baştan itibaren, kendiliğinden (ipso iure) hukuki sonuçlarını doğuramaz.

  b) kesin hükümsüzlüğü yalnız taraflar değil, yararı olan üçüncü kişiler de ileri sürebilir.

  c) hukuki işlemin kesin hükümsüz (batıl) olduğunu, ileri sürülmemiş olsa dahi, halim kendiliğinden dikkate alır.

  d) kesin hükümsüz olan bir hukuki işlem, belli bir zamanın geçmesiyle veya butlan sebebinin ortadan kalkmasıyla veya edimlerin ifasıyla geçerli hale gelmez.
  taraflar kesin hükümsüz olan bir hukuki işlemin sonuçlarını elde etmek istiyorlarsa, işlemi yeniden kanuni şartlara uygun olarak yapmak zorundadırlar. Yeni hukuki işlem, kesin hükümsüz olan hukuki işlemlerden bağımsız olarak meydana gelir ve kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurur.

  e) kesin hükümsüz olan bir hukuki işlemde edimler ifa edilmişse, taraflar verdikleri duruma göre doğrudan doğruya ayni hakka dayanan bir istihkak davası ile veya sebepsiz zenginleşmeye ilişkin bir dava ile geri isteyebilir.

  f) kesin hükümsüz olan hukuki işlemlerde kusurlu taraf kusursuz olan tarafın menfi zararını ödemekle yükümlüdür.

  kesin hükümsüz hukuki işlemlerin dönüştürülmesi:
  kanuni şartlara uymadığı için kesin hükümsüz olan bir hukuki işlem, benzer sonuçları doğuran diğer bir işlemin geçerlilik şartlarına sahipse ve yaptıkları işlemin batıl olduğunu bilselerdi, tarafların onun yerine diğer işlemi yapmak isteyecekleri farz edilebilirse, gerek doktrin ve gerekse Federal Mahkemeye göre, geçerli olan işlem batıl olan işlemin yerini alır.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -