kayaçlar

  • kayaçlar kısaca toplanmış minerallerdir. bunlar oluşumları sırasındaki doğal ortam yansıtırlar. bugün yeryüzünde olan biten çoğu olayın doğal kanıtıdırlar. hatta yer kabuğunu oluşturan magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlardır.

    1
  • magmatik kayaçlar tüf, riyolit, andezit ve obsidiyen gibi asit volkanik kayaçlarda akışkan yapı görülür. Bu yapı kayaçların plastik ve viskoz durumdaki bir magma akışından oluştuğunu gösterir.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -