kapıkulu ocakları

 • Kapıkulu Ocakları, Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü yayalar ve müsellemler oluşturuyordu.

  Kapıkulu askerleri, eyalet askerleri ve donanma kuvvetleri ile birlikte Osmanlı ordusunun üç ana bölümünden biri idi. Kapıkulu askerleri yayalardan oluşan Yeniçeriler, Cebeciler, Topçular, Top Arabacıları ve süvarilerden oluşan sipahi, silahtar, sağ ulufeciler, sağ garipler, sol gariplerden meydana gelmekteydi.

  Kent güvenliğinden ve sınırların korunmasından sorumlu olan, silah olarak genellikle tüfek, kılıç, ok ve yayi kalkan, mızrak kullanan savaşçı bir sınıf olan kapıkuluların görevleri katı ve ödünsüz kurallara bağlanmıştı. Bu kurallara kavanin-i yeniçeriyan denirdi.

  Kapıkulu olacak kişinin ailesiyle ve diniyle tüm bağlarını koparması, aynı yeni doğmuş gibi, hükümdardan başka kimseye maddi ya da duygusal herhangi bir bağ hissetmemeleri gerekiyordu.

  Kapı kulu ocakları kendi arasında 2'ye ayrılır.

  1 Kapıkulu Piyadeleri

  1.1 Acemi Ocağı
  1.2 Yeniçeri Ocağı
  1.3 Cebeci Ocağı
  1.4 Topçu Ocağı
  1.5 Top Arabacılar Ocağı
  1.6 Humbaracı Ocağı
  1.7 Lağımcılar
  1.8 Sakalar

  2 Kapıkulu Süvarileri

  2.1 Silahtar
  2.2 Sipahi
  2.3 Sağ Ulufeciler
  2.4 Sol Ulufeciler
  2.5 Sağ Garipler
  2.6 Sol Garipler

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -