kan grubu

 • insan kanındaki (bkz: antikorlar) sayesinde kanın özelliğini belirlemek için oluşturulmuş bir kavramdır. örnek olarak, 0, a, b ve ab verilebilir. e tabi bir de rh (+) ve rh (-) (bkz: rhesus) faktörü var ki, onunla beraber insan kanı için 8'li bir tablo oluşmuştur.

  gelelim kan grupları nasıl belirlenir, ona bir cevap yazmaya çalışalım:
  kanımıza kırmızı rengi veren alyuvarların (bkz: eritrosit) hücre çeperlerindeki protein yapısında bulunup bulunmamasına göre kan grupları a,b, ab ve 0 olarak isimlendirilir.
  konuyu biraz daha açarsak eğer alyuvarlarımızın hücre çeperinde sadece a tipi protein varsa, kan grubumuz a,
  sadece b tipi protein varsa kan grubumuz b,
  eğer hem a, hem de b tipi protein bulunursa, kan grubumuz ab,
  eğer ki eritrosit hücre çeperinde a ve b tipi proteinlerin ikisi de yoksa, kan grubunuz 0 demektir.

  demin bahsettim ya hücre zarındaki proteinlerin durumuna göre kan grubunuz belli oluyor diye, işte o proteinlere de (bkz: aglütinojen)
  adı verilir. haa şöyle bir şey de var: kanda, kendinizinkinden farklı bir kan grubuna ait alyuvar hücrelerinin vücudunuza girmemesini sağlayarak sizi koruyan (bkz: aglütinin) adlı antikorlar bulunur. Protein yapısında olan aglütininler de tıpkı aglütinojenler gibi a ve b tipinde olurlar.

  madem kan grubu dedik biraz da rh ( ) faktöründen de bir kaç kelam edelim o zaman...
  başta da dedim ya rh faktörü ile beraber kan grupları insanda 8 tip olarak sınıflandırlmıştır diye... peki nedir bu rh faktörü, nereden gelir, ne iş yapar? onu izah etmeye çalışalım.

  rh faktörü, kanda antikor olup olmaması ile ilgili bir durum. ismi ise bir maymun türünden (bkz: rhesus) tan gelmekte...
  örneğin: 0 grubu bir kanda eğer antikor bulunursa o kan grubu : 0 rh (+),
  eğer antikor bulunamazsa da: o kan grubu 0 rh (-) olarak tespit edilir.

  son bir not: olası kan nakillerinde, nakil işlemi mümkün olduğunca aynı kan grubundan yapılmaya çalışılmaktadır.

  Edit: dr.stein'a Teşekkürler.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -