jürgen habermas

  • frankfurt okulu mesubu politik bilim kişisi. ulus-devlet kavramının; millet, bayrak, gurur gibi soyut kavramlar yerine; yasa, hak gibi normatif yapılar etrafında yeniden şekillenmesini savunur. kimine göre frankfurt okulunun tek kapitalist düşünürü, diğerlerine göre frankfurt okulunun en kapitalist düşünürüdür.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -