jestiyon

 • * kamu gelir ve giderlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin fiilen yapıldıkları yılın bütçesine kaydedilmesi esasıdır.
  herhangi bir mali yılda tahakkuk ettirilen ancak ertesi yılda tahsis edilen gelirler ve ödenen giderler tahsilat işleminin yapıldığı mali yılın bütçesine kaydedilir.
  istisnaları:
  1. mahsup işlemleri: mali yılın bitimine kadar yapılmış olan ödemelerden mahsup edilmemiş olanlar, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir yıl içinde yapılabilir.

  2. bütçe emaneti: mali yıl içinde ödeme emri belgesine dayandığı halde herhangi bir şekilde hak sahibine ödenmeyen tutarlar emanete alınır. harcama işleminin yapıldığı mali yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar talep edilmesine bütçeye gelir kaydedilir.

  1
 • Maliye çalışıp çalışıp kafayı bulan sevgili OAS ın açtığı başlıklar silsilesinden biri, notlar için teşekkürler :)

 • jartiyer ve istasyon kelimesinin karışımı gibi bir şey

  jestle istasyon daha uygun sanki :)

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -