iyeleme

 • Bir şairin, başka bir şairin şiirini biraz değiştirerek sahiplenmesi.

  Örnek:
  Şâdî-i vuslat niçin tahammîl-i nâz eyler bana
  Rind-i şâdî-düşmenim ben gam niyâz eyler bana
  -Nâil-î Kadîm

  Tiğ-ı istisnâ çekip gamzen ne nâr eyler bana
  Afet-i aşkın kazâ arz-ı niyâz eyler bana
  -Namık Kemal

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -