iş etüdü

 • iş sistemlerinin sistematik olarak incelenmesi (analizi) ve amaçlara uygun olarak düzenlenmesine (sentez) ilişkin yöntem ve deneyimlerin uygulanmasıdır. genellikle işletmelerin planlama departmanları tarafından yürütülen faaliyetlerdir.

  iş etüdünün amacı; işin, çalışma şeklinin ve mevcut iş performansının iyileştirilmesini, işletmenin daha ekonomik ve daha pratik çalışmasını, ürün, araç-gereç ve teknoloji tercihleri arasında fayda/maliyet oranları göz önüne alınarak işletmenin doğru saptamalarda bulunmasını sağlamaktır. iş etüdü çalışmalarında, çalışan kişinin iş yapabilme gücü ve gereksinimleri de göz önünde bulundurulur. bu etütler devamlılık gerektirir.

  iş etüdü ile her bir çalışma yeri ve bu çalışma yerleri arasındaki ilişkiler, düzenli ve yöntemli bir yaklaşım çerçevesinde incelenmektedir. iş sistemin analizinde en önemli veri, işlerin yapılma zamanına ilişkin verilerdir ve bu veriler yedi unsur (görev, girdi, insan, üretim aracı, iş akışı, çıktı, çalışma koşulları) çerçevesinde belirlenir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -