illüstrasyon

 • (bkz: resimleme) kısaca resimli örnekleme, resimli açıklama, resimli kompozisyon anlamlarına gelir. temelde başlı başına bir resimli anlatı, bir grafik sanatıdır, ama sosyal mesaj, propaganda, reklam, eğitim, vb alanlarda konuya dikkat çekmek için resim çizerek yahut grafik tasarımla tanımlama, örnekleme, pekiştirme yöntemi olarak da kullanılır. aynı zamanda fantastik kurgularda anlatıdaki belirli bir olayı veya çarpıcı bir durumu somutlaştırmak, canlandırmak için, yazını desteklemek veya kurgunun anlatmak istediği çeşitli unsurları ön plana çıkarmak, resimli imge olarak vermek için kullanılır.

  şimdi işin entelektüel birikim kısmına gelelim ve sanki paris'te düzenlenen bir uluslararası resim sergisindeymiş gibi üsluba ve akımsal yönlere değinelim:

  illüstrasyon veya diğer adıyla resimleme, ilk bakıldığında sürrealizm çağrışımı yapsa da, esasen resimli kompoziyonda bir realizm ve romantizm veya romantik realizm akımıdır. imgesel ve fantastik boyutu sürrealizmden ziyade romantizmle sınırlıdır ve illüstrasyon dediğimiz teknik, bir yönüyle romantizmi realizme aktarmaktır. sanat eseri ortaya konurken "abartı" unsuru vardır ve her zaman "gerçeklik" umursanmaz. bir yönüyle de natüralizmin ele alamayacaklarını ele alır.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -