ila

 • * islam hukukunda bir erkeğin dört ay veya daha fazla bir süre karısına yaklaşmayacağına dair Allah adıyla yemin etmesi veya yaklaşmayı ağır bir ibadete bağlamasıdır.

  * ila için koca mümeyyiz, baliğ ve Müslüman olmalıdır. hürriyet, aranan şartlar arasında yer almamaktadır. köleler de ila yapabilir. ancak köle koca için yemin süresi hürlerinkinin yarısı kadar yani iki aydır.

  * hanefi hukukçulara göre koca dört aylık süre içinde karısı ile beraber olursa, yemin kefaretini yerine getirir. ilayı bir ibadete bağlamışsa, onunla mükellef olur. ama dört ay içinde karısına geri dönmezse kendiliğinden bain talak meydana gelir.
  diğer üç sünni mezhebe göre ise, sürenin bitimi ile talak kendiliğinden gerçekleşmez. koca sürenin sonunda ya karısına geri dönmeli ya da onu boşamalıdır. aksi halde kadın mahkemeye müracaat ederek tefrik talebinde bulunabilir. bu görüşte olanlara göre ilada gerek kocanın boşamasında gerekse hakim kararı ile boşanmada ortaya çıkan talak ric'i talaktır.

  2
 • 2:226 Kadınlarını boşamayı tasarlayanlar dört ay beklemeli. Vazgeçip uzlaşırlarsa ALLAH Bağışlayandır, Rahim’dir.*

  * Peygamberden sonra dine atalarının uygulamalarını veya kendi isteklerini eklemek adına uydurulan Hadis ve Sünneti Kuran’a ortak koşanlar, erkeğin ağzından çıkan bir sözle kadının ebediyen boşanacağı gibi bir hükmü geçerli kılmışlar ve mezheplere göre değişen çelişkili talak (boşama) hükümleriyle, sayısız aileyi dağıtmışlardır. Ağzından kızgınlıkla veya kazara çıkan sözcükten pişman olup karısıyla tekrar evlenmenin yolunu arayanlar, kadılardan ve mollalardan para karşılığında fetvalar almak zorunda bırakılmıştır.

  Bak 2:229 ve 9:34-35.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -