iddet

 • * islam hukukunda talak, fesih, ölüm gibi sebeplerle evliliği sona eren kadının başkası ile evlenmeden önce beklemesi gereken süreye denmektedir.

  * bekleme süresinin kabul edilmesinin çeşitli sebepleri vardır. bunlardan en başta geleni kadının hamile olup olmadığının anlaşılması ve doğacak çocuğun nesebinin tayin edilebilmesidir. öte yandan iddet, ric'i talak söz konusu ise kocaya yeniden düşünme ve bu müddet zarfında karısına geri dönme imkanı sağlayabilir. vefat eden kocanın hatırasına hürmetle boşanıp tekrar evlenmeyi zorlaştırarak talakın kötüye kullanılmasını önlemek ve aileyi korumak da diğer sebeplerdir.

  * iddet esas itibariyle kadın beklerse de dört karısı olup da bunlardan birisini boşayan veya boşadığı kadının kız kardeşi, teyzesi gibi bir yakınıyla evlenmek isteyen erkek de boşadığı kadının iddetinin bitmesini bekler.

  1. ölüm iddeti
  * kocası ölen kadınların beklemesi gereken iddet olup, kadın hamile değilse, süresi kocasının ölümünden itibaren dört ay on gündür. kadın hamile ise, iddet doğum ile sona erer.
  fasit bir nikah akdi söz konusu ise kadın ölüm iddeti beklemez. ancak zifaf veya halvet-i sahiha durumunda kadın talak iddeti bekler.
  kadın rici talak iddet, beklerken kocası ölse bu iddeti bırakarak, ölüm iddeti beklemeye başlar.
  bain talak iddeti bekleyen kadınlar ise başlamış oldukları iddeti tamamlarlar.

  2. talak ve fesih iddeti
  * boşanmış veya nikah akdi feshedilmiş olan kadınların beklemesi gereken süredir.
  kadın hamile ise iddet doğumla sona erer. Hamile değilse ve evlilik fiilen başlamışsa hanefi mezhebi içtihatlarına göre kadın yaklaşık üç ay iddet bekler.

  * ölüm iddeti beklerken kadına iddet nafakası ödenmez. buna karşılık talak ve fesih iddeti bekleyen kadının nafakasını koca temin etmek zorundadır.
  kadının iddetini kocanın evinde tamamlaması gerekir.
  kadın iddetini bitirmeden başkasıyla evlenemez, hatta iddet içindeki kadına evlenme teklif bile edilemez.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -