icâz

 • edebiyatta az sözle çok şey anlatma sanatıdır.

  az sözle çok şey ifade etme; veciz söyleme; sözü kısaltma; çok manaya gelen muhtasar ifade.

  bir mesajı veya bir düşünceyi kısa ve özlü bir ifadeyle etkileyici bir biçimde anlatma becerisi; karşısındakileri kendisine karşılık vermede acze düşürecek denli veciz söyleme becerisine muktedir olma; aciz bırakmak.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -