ı. constantinus

 • roma imparatorluğu'nu 280 - 337 yılları arasında yönetmiş, zeki, yetenekli ve otoriter bir lider olmasının yanı sıra, özellikle konstantiniyye'ye (istanbul) ismini veren ve hristiyan dinini ilk benimseyen roma imparatorudur.

  constantinus'un batı roma imparatoru olarak egemenliğini sağlayabilmesi için roma şehrinde kendini imparator ilân eden maxentius'u devirmesi gerekiyordu. bir rivayete göre, constantinus ordusuyla roma üzerine yürürken, bir öğle vakti gökyüzünde parlayan ve üzerinde "bununla galip gel" yazılı bir haç simgesi gördü. bunun üzerine hristiyan oldu ve askerlerinin kalkanlarına hristiyan dininin simgesi olan haç işaretleri yaptırdı. yapılan savaşta maxentius'u mağlup edince yeni inancına güveni arttı ve kendisini hristiyanlığın koruyucusu ve savunucusu ilân etti. hristiyanlara yapılan kötü muamele sebebiyle doğu roma imparatoru licinius ile araları gerildi. 324 yılında licinius komutasındaki doğu roma ordusuna karşı giriştiği savaşı kazanan ı. constantius, roma imparatorluğu'nun tek imparatoru oldu. bir yıl sonra iznik konsili'nin toplanmasına öncülük etti. byzantium şehrini imparatorluğun başkenti yaprak yeni bir yapılaşma sürecine soktu. şehrin ismi 330 yılında "konstantin'in şehri" anlamına celen constantinopolis olarak değiştirildi.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -