huun-huur-tu

 • rusya federasyonu'na bağlı federe türk devletlerinden birisi olan tuva cumhuriyeti'nin 1992'de kurulmuş dünyaca ünlü folk müzik topluluğudur. grubun özgün ismi "güneş hüzmeleri" anlamına gelen hün hürtü (gün gürtü) dür, ama genellikle ingilizce huun hur-tu ismini kullanmaktadırlar. orta asya'ya özgü türk ve moğol müzik geleneği höveyin - hömey de denir - sibirya menşeli başlıca icracılarından ve önemli temsilcilerinden birisidirler. solo albümlerinin yanısıra, yurtdışından çeşitli müzik gruplarıyla ve müzisyenlerle birlikte yaptıkları çalışmalar da vardır.

  folklorik müzik grubunun lirik temalarında göçebe bozkır yaşamı ön plandadır. zaman zaman doğa tasfirleri, zaman zaman insan ruhu ile tabiatın, yeryüzünün, gökyüzünün, hayvanların ve bitkilerin etkileşim içerisinde olduğu bir atmosfer vardır. bazense şaman duasına, hatta öfkeli şaman bedduası ritüellerine yer verirler. grubun, sözsüz parçaları da vardır. tuvaların geleneksel ezgi anlayışını benimsemişlerdir. ağırlıklı olarak yerel enstrümanlar kullanırlar. bir bakıma, easy listening ve lounge müzik tarzlarının folklorik ve doğa temalı olanını yaptıklarını söyleyebiliriz.

  grubun bazı albüm çalışmaları:

  bkz: 1993 - 60 horses in my herd (sürümde 60 at)

  bkz: 1994 - the orphan's lament (yetimin sagusu)

  bkz: 1997 - if i'd been born an eagle (bir kartal olarak doğmuş olsaydım)

  bkz: 1999 - where young grass grows (taze otların büyüdüğü yerde)

  bkz: 1998 - mountain tale (dağ masalı)

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -