hürremilik

 • farsî düşünür ve zerdüşt reformcu mazdek'in öldürülmesinde sonra, mazdekizm öğretisinin en büyük savunucularından olan eşi hürrem bint-i kade tarafından yayılan mazdekizm temelli siyasî akımdır. (bkz: mazdekizm)

  hürrem bint-i kade'nin ortaya koyduğu tezler, hedonizm felsefesinin düşünce alt yapısıyla uyuşmaktadır. hürremî görüş, haz veren her şeyin mübah olduğunu savunmuştur.

  hürremîlik, mazdek'in reform hareketi olarak başlayıp bir sosyal devrime dönüşen mezhepsel ve kamusal görüşlerinin, devrimle birlikte ortaya çıkardığı "kamusal hedonizm" olgusunun bir yansımasıdır. hürremî görüşle birlikte hedonizm yaklaşımı daha çok ön plana çıkmıştır. ama, devam eden süreçte "haz veren her şey mübahtır" ilkesi, "her şey mübahtır" ilkesine evrilmiş, bu siyasî akım bir anarşizm anlayışına dönüşmüştür.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -