hünkar

 • hünkâr, devlet-i aliyye'de (sadece) osmanlı hanedanı mensubu hükümdarlara verilen bir unvandır. hanedan sarayında ve devlet ricalinde hükümdara genellikle bu unvanla hitap edilmiş; bu unvanın, devlet-i aliyye hükümdarı dışında başka bir hükümdar yahut herhangi başka birisine ithafen kullanılması ise devlet gelenekleri uyarınca otoriteye karşı bir suç unsuru olarak görülmüştür.

  hünkâr dışında, osmanlı hükümdarlarının sahip oldukları han, hakan, sultan, halife, padişah, kayzer gibi başka unvanları vardır: han ve hakan unvanları türk devletçilik geleneğine, hünkâr ve padişah unvanları iran devlet geleneğine, sultan ve halife unvanları sünnî islâm devleti geleneğine, kayzer sanı ise rumî devlet (roma imparatoru) geleneğine işaret ederek, devlet-i aliyye'nin kendinden önceki selçukî, iran, abbasi ve doğu roma imparatorluklarının varisi olan bir türk-islâm devleti olduğunu vurgulamak amacıyla bu unvanlar kullanılmışlardır.

  2
 • muhteşem yüzyıl sayesinde nefret ettiğim kelimedir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -