hul

 • veyahut da muhala'a.
  * islam hukukunda tarafların anlaşarak evlilik birliğine son vermelerine denmektedir.

  * muhala'ada teklif kadından da erkekten de gelebilir.
  ancak boşanma talebi kadından gelirse, prensip olarak, erkeğe bir bedel ödemesi gerekir. evlilikte mehir olarak verilen her şey muhala'ada bedel olabilir. buna göre taşınır-taşınmaz mallar, bazı menfaatler, vadeye bağlanmış mehir ve iddet nafakası da hul bedeli olabilir.

  * bu yolla boşanmak isteyen kadının akıl, baliğ ve reşit olması gerekir. kocanın da sadece boşanma ehliyetine (akıl-baliğ) sahip olması yeterli görülmüştür.

  *bu yolla boşanmanın gerçekleşmesi için mutlaka kocanın rızası gerekir ve bu yolla boşanma bain talak meydana getirir.
  eşlerin evlenme dolayısıyla birbirlerine karşı haiz oldukları mehir, nafaka gibi hak ve borçlar sona erer. bunlar dışında kocaya başka bir şey taahhüt edilmişse, koca onun da mülkiyetini kazanır.

  * osmanlı devleti'nde erkeklerin muhala'ayı kabul etmemeleri durumunda kocalarının evini terk ederek onları hula zorlayan kadınlar vardır. buna rapmen kocanın ısrarla boşanmayı reddettiği bazı durumlarda ise osmanlı'ya özgü bir uygulama ortaya çıkmıştır. kocasından mutlaka boşanmak isteyen kadınlar padişah veya divan-ı hümayun'a başvurarak kocalarını hula zorlamışlardır.

  * hukuk-ı aile kararnamesi'nde konu ile ilgili iki madde bulunmaktadır.
  - 116. maddesinden muhala'anın hala geçerli olduğu anlaşılmaktadır.
  - tefrikten bahseden 130. maddede konuya yer verilmiştir. maddeye göre kadın tefrik talep edip, hakemler devreye girdiğinde aile meclisi kusurun kadında olduğuna karar verirse mehrin tamamı ya da bir kısmı üzerinden muhala'aya hükmedilir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -