hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü

 • * bir hukuki işlemin(sözleşmenin), tarafların arzu ettikleri hukuki sonuçları doğurabilmesi için, kanunun ehliyet, şekil, irade ile beyan arasındaki ilişki ve konu yönünden olmak üzere sunduğu dört şartı bulundurması gerekmektedir. Hukuki işlem kanunun geçerlilik için aradığı şartlara uygun değilse, yani sakatsa, bu sakatlık hukuki işlemin geçerliliğini etkileyecektir.
  * hukuki işlemlerdeki sakatlıklar iki grupta toplanabilir:
  1. (bkz: kesin olarak hükümsüz hukuki işlemler)
  2. (bkz: feshedilebilen hukuki işlemler)

  * mal varlığına ilişkin sağlar arası hukuki işlemlerdeki sakatlıklar, kural olarak, mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın hukuki işlemin geçerliliğini ve böylece sonuçlarını etkilerler.

  2
 • Davalının ölmesi durumunda ortaya çıkabileceğini sandığım durum

  Yanlışsam düzeltiniz lütfen.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -