hukuki fiil

 • kendilerine hukuki sonuç bağlanmış insan fiillerine denir.
  bir açıdan ikiye ayrılmaktadırlar:

  * a. hukuka aykırı fiiller: dar anlamda haksız fiiller ve sözleşmeye aykırı davranışlar bu grubun kapsamına girer.
  * b. hukuka uygun fiiler: en önemlisi hukuki işlemlerdir. ancak hukuki işlem niteliğinde olmayan hukuka uygun fiiller de mevcuttur. örneğin; işleme, zilyetliğin devri.
  maddi alanda bir değişiklik meydana getirmek amacıyla yapılan bu fiillerde hukuk düzeni irade beyanıyla değil, ortaya çıkan değişikliğe belli bir hukuki sonuç bağlamıştır.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -